• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

KVKK ve Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

(24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

Prof Dr M. Cem Turan Muayenehanesi olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.

Açık rızanız olmadan sizinle ilgili verileri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Hasta Aydınlatma metninde belirtilen hukuka uygun aktarımlar dışında paylaşmayacağız.

Prof Dr M. Cem Turan Muayenehanesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kaydedilecek, arşivlenecek, gerekli durumlarda 3.Kişiler/Kurumlar ile paylaşılacak ve Kişisel Veri Kanununda sayılan şekillerde işlenecek. Bu nedenle aşağıda karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyor ve açık rızanızı talep ediyoruz.

BİLGİLENDİRME:

1-Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu

Kanun gereğince, Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, muayene/tıp merkezi olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Prof Dr M. Cem Turan’ın kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Adres: Efe Sokak No:6 Ataşehir İstanbul
Telefon: 0216 386 37 50
İnternet Sitesi: http://www.cemturan.com
Eposta Adresi: cemturan@gmail.com

3-Kişisel Verilerin Hangi Kanallarla ve Nasıl Toplandığı

Kişisel Verileriniz;

1.2. Çağrı merkezimiz ile yapılan görüşme sonucunda,

1.3. Web sitemizde yer alan canlı destek uygulaması üzerinden yapılan görüşme sonucunda,

1.4. Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi çalışanlarına (Prof Dr Cem Turan dahil) telefon WhatsApp Uygulaması ya da e-posta yoluyla ulaşarak yapılacak olası görüşmeler sonucunda,

1.5. Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi tanıtım ve bilgilendirme personellerinin kullanımında olan telefonlar üzerinden veya SMS yada WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden kurulan iletişim sonucunda,

1.6. Prof Dr Cem Turan Muayenehanesine başvurmanız durumunda, doktor(lar)la ya da ilgili personellerle telefon, SMS ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden yapacağınız görüşmeler sonucunda,

1.7. Prof Dr Cem Turan Muayenehanesine başvurmanız durumunda, doktor(lar)la ya da ilgili personellerle yapacağınız yüz-yüze görüşmeler sonucunda,

1.8. Ticari faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi yapılan kişi ve muayenehane yetkili ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,

1.9. Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık muayenehanelerinin yetkili ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması sonucunda,

1.10. Sosyal medya mecraları üzerinden yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri üzerinden “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda,

1.11. Kablosuz İnternet hizmeti kapsamında misafirlere özel kablosuz ağ (Wi-Fi) yayında, yayına bağlanabilmek için mevzuat gereği talep edilen kişisel veriler ve şifreleme için mobil telefon numarası talep edilmesi sonucunda,

1.12. Web sitesine yapılan girişlerden MAC ID’nin (Cihaz Kimlik Bilgisi) kaydedilmesi şeklinde veri elde edilmesi,

1.13. Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi ile ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçtiğimiz veya bizlerle iletişime geçilmesi halinde, 3.kişilerin, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,

1.14. Benzer şekilde diğer yasal veri alım yollarıyla,

gibi kanallardan elde edilmektedir.

3-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki belirtilen kişisel sağlık verisi, genel ve özel nitelikli kişisel verileri “hukuka uygunluk”, “gereklilik”, “amaca uygunluk” ve “sınırlılık” ilkelerine göre işlemektedir. İşlenen veriler; kimlik verileri (Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi kimliğe dair tüm verilerdir.), iletişim verileri (İkamet adresi, yazışma adresi, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi iletişime dair tüm verileridir), görsel ve işitsel veriler (Muayenehane güvenlik kameraları tarafından kapalı devre kaydedilen kamera sistemi ile alınan görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları, özel yazılı rıza ve izin(onam) ile tanıtım, araştırma, tıbbi ya da cerrahi işlemin yapıldığının teyit ve kanıtına dair veya başka hasta adaylarının tıbbi işleme ikna amacıyla fotoğraf veya video kaydına alınan kişi verileri bu kapsamdaki verilerdir.), özlük verileri (İşçilerin işe başlama tarihi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir.), eğitim verileri (Muayenehanede çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri ya da ilgili diğer kişiler bakımından eğitim durumuna dair verilerdir.), iş ve meslek verileri (Muayenehanede çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri ya da ilgili diğer kişiler bakımından iş veya mesleğe dair tüm verilerdir. (Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil), yorum ve şikayet verileri (Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek amacı ile web sitesi üzerinden veya başka kanallardan, onay ve rıza vererek Muayenehanemize iletilen yorum ve şikayet verileridir.), konum ve lokasyon verileri (Kişilerin herhangi bir yolla ve kendi rızası ile ilettiği adres veya konum verileridir.), işlem güvenliği verileri (IP adresi, tarayıcı bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri,(Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri) bu kapsamdadır.), hukuk verileri (Kişilerin davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra verileridir. Muayenehanede çalışan işçiler ve muayenehane ile davası ya da icra takibi bulunan herhangi bir kişiyle ilgili verilerdir.), finansal veriler (Kişilerin banka hesap numarası ve IBAN numarası gibi verileridir. Muayenehanede çalışan işçiler ve muayenehaneden hizmet alan hastalar yönünden talep edilip işlenen verilerdir.), sağlık verileri (Tıbbi dosyalarda yasal nedenlerle takip edilmesi gereken, kişinin rızası ile işlenen laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, tıbbi test sonuçları, kan grubu, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık verileri. Ayrıca işçilerin işçi özlük dosyasında yer alan sağlık raporu ve diğer tıbbi belgeler de bu kapsamdadır.), taşıt plaka verileri (Muayenehaneye ait otopark veya özel vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka verileri bu kapsamdadır.), müşteri işlem verileri (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek, gişe dekont, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb. bu kapsamdaki verilerdir.), kılık kıyafet verileri (Beden verisi vb. demirbaş, üniforma, malzeme ve ayakkabı numarası vb. veriler bu kapsamdadır.), biyometrik veriler (Avuç içi bilgileri, parmak izi, retina taraması, yüz tanıma vb. veriler bu kapsamdadır.), risk yönetimi verileri (Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler bu kapsamdadır.), fiziki mekan güvenliği verileri (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları bu kapsamdaki verilerdir.), dernek-vakıf-sendika verileri (Dernek ve vakıf verisi, sosyal sorumluluk ve işyeri organizasyonlarında, sendika verisi ise sendikal aidat kesintisi sırasında gerekli olabilmektedir.) başlıklarında listelenebilir.

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kayıt formunda ve Prof Dr Cem Turan Muayenehanesine ilişkin dijital veya fiziki iletişim kanallarında yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz:

 • Kimlik bilgileriniz(Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz)
 • İletişim bilgileriniz(adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi;
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi;
 • Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi;
 • Çağrı merkezi ile iletişime geçtiyseniz sesli görüşme kaydınız
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalandıysanız araç plaka bilginiz
 • Anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz
 • Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel verilerinizi kapsamakta olup;

İşbu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik gereğince kaydedilerek, ayrıca işbu kişisel veri/kişisel verileriniz 4. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde arşivlerimize işlenebilmekte ve 5. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4–KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta muayenehaneleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama(eğer özel sağlık sigortanız mevcut ise)
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinizi alma ve ilgili soru veya şikayetlere yanıt verme
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler yer almaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi tarafından fiziki arşivlere ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

5–Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi 4. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar;
 • C Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler
 • SGK Tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde(şayet var ise)üyesi olduğunuz sigorta muayenehanemiz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup muayenehanelerimiz ile
 • İş ortaklarımız ile
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar,danışmanlar,denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız,yetki verdiğimiz kanuni temsilcilerle
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuarlar, ambulans tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerle paylaşılabilecektir.

6-KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNUN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ;

Kişisel Veri Kanunu 11.maddesi kapsamında Sağlık Kuruluşumuza başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan yurt içi ve yurt dışındaki 3.kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep edebilir, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz edebilir, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K’ nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi noter vasıtasıyla aydınlatma metninde yer alan Efe Sokak No:6 Ataşehir İstanbul bulunan adresimize; veya adresimize kimliğinizi tespit edici belge ve bilgilerle bizzat elden iletebilir veya cemturan@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak mail yoluyla iletebilirsiniz. KVK Kanunu'na dair haklarınızın kullanımıyla ilgili detaylı yönlendirici bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7-KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

8–KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZ ve TAAHHÜTLERİMİZ

Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi, veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.

Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi, VERBİS’e kaydettiği üzere ve Kişisel Veri Envanterine dahil ettiği üzere, kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır.

Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi, tüm kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Prof Dr Cem Turan Muayenehanesi, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler, danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarı veya rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

 

Hava Durumu
Saat